Misyonumuz

IHO EBRAR olarak misyonumuz;  doğal afet ve felaketler veya insanoğlunun neden olduğu felaketler nedeniyle mağdur ve muhtaç duruma düşmüş mustazaf insanların acil ihtiyaçlarını karşılayarak sıkıntılarını hafifletmek ve uzun vadeli projelerle yoksul ve mağdurlara yaşanabilir bir ortam sağlamaktır.
Daha geniş bir ifadeyle misyonumuz;

Mensubu olduğu hayır medeniyetinin yeniden inşasını sağlamak için çalışmak.

Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine, toplumda yardımlaşma bilinci ve ahlakının oluşmasına katkı sağlamak.

Yeryüzünün her tarafında hakkın ve adaletin hâkim olması, iyiliğin her yere yayılıp kötülüğe engel olması için;  Kim ve nerede olursa olsun, muhtaç, mağdur ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onlara onurlu bir hayat sunmak. İnsanlıkta eş dinde kardeş olmanın gereğine uygun olarak, kardeşlik bilinciyle “iyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yarışmayın” ilkesini düstur edinerek küresel şefkat hareketine dönüşmek.

Veren el ile alan el arasında hayır köprüsü olmak ve “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine nail olmak için çalışmak.

İnsanlığın değişmez değerleri için hayrın kuşatıcılığı anlayışıyla “Karnıyla birlikte kafasını ve kalbini de doyur” düsturunu şiar edinmek.

Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik karşısında ezilmesine engel olmak, sonuçlar değil sebepler üzerinde durmak. İyiliğin her zaman ve her yerde yaşatılması için çalışmak.

Toplumun en hassas parçası olan engellilerin kendilerinin özürle, engelsizlerin de kendileriyle imtihan edildiği özürlülere “Özür tendedir, canda özür olmaz” düsturuyla yaklaşarak onların tutan eli, gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak.

This website mainly uses necessary cookies, in the youtube videos, marketing cookies are used, is that ok? More info

The cookie settings on this website are set to 'allow cookies' to give you the best browsing experience possible.If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click on "Accept" below then you agree with these institutions.

Close