ACİL YARDIM PROGRAMI

Deprem, sel, heyelan, yangın ve  göçük  gibi doğal afetlerde, savaş gibi insanoğlunun neden olduğu felaketlerde;  afet bölgesine hızlıca ulaşarak  mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyecek, barınma, ilaç  gibi temel insanî ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla acil yardım programlarını yürütmektedir.

Bu amaçla afetler meydana gelmeden önce *acil yardım fonu* adı altında bütçe ayırmakta ve bu fona hayırseverlerin bağışlarını talep etmektedir. Ayrıca afet meydana gelir gelmez basın yoluyla kampanya başlatmakta ve izin aldığı cami ve derneklerde bizzat hayırseverlerden yardım toplamaktadır.

Depremde evleri yıkılan insanların barınabilecekleri prefabrik konutlar; sel ve yangında evleri kullanılamaz hale gelen mağdurlara yaptığımız yardımlar; evlerini, vatanlarını  terketmek zorunda kalan mültecilere yaptığımız gıda yardımları; aşırı soğukların mağdur ettiği muhtaçlara yapılan battaniye ve giyecek yardımları, afet sonrası ortaya çıkan hastalıklarla mücadele amacıyla yapılan ilaç yardımları ve o bölgenin yeniden inşası için yapılan katkılar;   acil yardım bağlamında yürüttüğümüz programın birer parçalarıdır.

Afet durumunda kullanılmak üzere acil yardım fonumuza  öncden online bağışta bulunabilirsiniz.

This website mainly uses necessary cookies, in the youtube videos, marketing cookies are used, is that ok? More info

The cookie settings on this website are set to 'allow cookies' to give you the best browsing experience possible.If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click on "Accept" below then you agree with these institutions.

Close